Spelpaus!

Tills vidare har vi pausat allt spel på klubben pga. rådande hälsoläge i landet.
Vi meddelar återstart så snart vi vet mera.