Nyhetsbrev ÖMBF - hösten 2022

Bästa bridgevänner inom ÖMBF!

Vi hoppas att ni alla har haft en skön sommar och nu så smått börjar blicka fram emot höstens alla bridgeevenemang. Genom denna nyhetsartikel, som också gått ut till samtliga ÖMBF-medlemmar (som har e-postadress uppgiven i SBF:s medlemsregister) via e-post, följer information om ÖMBF:s tävlingar, utbildningar samt årsmöte för det verksamhetsår som tar sin början om en dryg vecka, den 1 september 2022.

Inte har du väl glömt …

… att betala din medlemsavgift för 2022/2023? Det är onekligen lätt hänt när man under sommaren har haft en massa annat att tänka på, att inbetalningskortet (som kom med juninumret av tidningen Bridge) hamnat på villovägar. För att förvissa dig om att du verkligen har erlagt medlemsavgift, gå in på https://svenskbridge.se/, logga in med ditt MIDnr + lösenord och klicka sedan på knappen Mina sidor. Du får då upp din medlemsprofil - om du betalt din medlemsavgift för 202/2023 ska det i fältet Medlem stå Ja (2023).

Distriktets lagtävlingar

ÖMBF erbjuder två spännande lagtävlingar: DM Lag och Vi i fyran. De klubbar som önskar arrangera heat i endera eller båda tävlingarna, anmäler heat i DM Lag till Carl Ragnarsson (cmdrcalle@gmail.com), heat till Vi i fyran till Marie Åfors (marie.afors@gmail.com) - i båda fallen senast den 9 september 2022.

Vi välkomnar såväl tidigare som nya arrangörer och för båda tävlingarna gäller att heat måste bestå av minst fyra lag - lagen i heatet behöver inte komma från samma klubb, det är tillåtet för andra, företrädesvis närliggande, klubbar att delta i annan klubbs heat. Skulle det bli färre än fyra lag i ett heat, kommer lagen i sådant heat att erbjudas plats i annat heat. Inget lag ska behöva stå utan möjlighet att delta. Observera, att klubb inte får arrangera fler än ett (1) heat av vardera tävlingen - det är således inte tillåtet för en och samma klubb att t.ex. dela upp åtta anmälda lag till DM Lag i två olika pooler inom klubben.


DM Lag
Första fasen i DM Lag utgörs av kvalspel på lokal/regional basis, i någon av de arrangerande klubbarna (eller klubbar i samarbete). Spelare ska ha anmält sitt lag till kontaktpersonen för det kvalheat där denne önskar spela senast den 23 september. Spelarna i laget behöver inte ha en och samma klubb som sin representationsklubb, d.v.s. den klubb spelaren står registrerad för i SBF:s medlemsregister. Under perioden 26 september - 16 december genomförs kvalspelet, vilket sedan följs av semifinal (28 januari) och final (11 februari + 4-5 mars). I tillägg kommer en Bonusserie att erbjudas de lag som inte kvalificerat sig till DM-finalspel.

Kom ihåg: DM Lag är inte - som många kanske tror - bara till för eliten, utan är öppet för precis alla medlemmar!


Vi i fyran
Vi i fyran är en lagserie som spelas två lördagar under hösten, 22 oktober och 3 december, med 36 brickor per dag (2 x 18 eller 3 x 12, beroende på antal lag). Därefter kan eventuella särskiljnings- och bonusmatcher tillkomma lördagen den 21 januari. Alla spelare i laget måste ha en och samma klubb som sin representationsklubb, d.v.s. den klubb spelaren står registrerad för i SBF:s medlemsregister. Ingen av spelarna i laget får vara någon som spelar för lag i Allsvenskans Elitserie, Superetta, Division 2 eller Division 3, eftersom Vi i fyran också fungerar som kvaltävling till Allsvenskans division 3 hösten 2023.

Spelare ska ha anmält sitt lag till Vi i fyran senast den 14 oktober 2022. Anmälan görs till kontaktpersonen för det heat där laget önskar spela.

Distriktets partävlingar

ÖMBF arrangerar DM också i de olika pardisciplinerna:

 • DM Par Dam,
 • DM Par Mixed,
 • DM Par Open,
 • DM Par Veteran.

En nyhet för verksamhetsåret 2022/2023 är att SBF infört en helt ny SM-disciplin, nämligen Par HCP 30+. Denna vänder sig endast till spelare som har ett handikappvärde som är 30 eller högre. Mer om DM Par HCP 30+ lite senare i texten.


DM Par Mixed, DM Par Open, DM Par Veteran
I var och en av dessa discipliner arrangeras inledande klubbkval som föregår DM-finalen. Klubb (eller klubbar i samarbete) som önskar arrangera klubbkval, ska anmäla det till Carl Ragnarsson (cmdrcalle@gmail.com) senast den 15 oktober 2022.

Anmälan av kvalheat ska alltid åtföljas av en inbjudan med information om datum, spelplats startavgift, (ungefärligt) antal brickor m.m. Klubbens kvalheat med tillhörande inbjudan publiceras därefter på respektive DM-disciplins sida på ÖMBF:s hemsida.

Datum för kvalperiod och final finner du nedan (klickar du på tävlingsnamnet, kommer du till sidan för tävlingen på ÖMBF:s hemsida):

 • DM Par Mixed: Kvalperiod: 15 okt - 10 feb; DM-final: 11 mars

 • DM Par Open: Kvalperiod: 15 okt - 24 mars; DM-final: 22 april

 • DM Par Veteran: Kvalperiod: 15 okt - 15 jan; DM-final: 26 februariDM Par Dam
DM Par Dam arrangeras som s.k. simultan direktfinal, d.v.s. tävlingen spelas utan föregående klubbkval och på ett och samma datum (2 april). Tävlingen spelas med gemensamma givar, gemensam topscore-beräkning och gemensamt tidsschema, på flera orter inom ÖMBF.

Klubb (eller klubbar i samarbete) som önskar arrangera simultanheat i DM Par Dam, anmäler det senast den 30 januari 2023 till Carl Ragnarsson (cmdrcalle@gmail.com). Spelare anmäler sig till DM Par Dam till det heat i vilket de önskar spela. Heat måste bestå av minst 11 par för att startas, i annat fall erbjuds paren i sådant heat delta i annat heat.DM Par HCP 30+
DM Par HCP 30+ arrangeras som s.k. simultan direktfinal, d.v.s. tävlingen spelas utan föregående klubbkval och på ett och samma datum (15 april). Klubb (eller klubbar i samarbete) som önskar arrangera simultanheat i DM Par HCP 30+, anmäler det senast den 30 januari 2023 till Carl Ragnarsson (cmdrcalle@gmail.com).

Par HCP 30+ är, som tidigare nämnts, en för året helt ny SM-disciplin, där DM Par HCP 30+ utgör kvaletapp. Tävlingen vänder sig endast till de spelare som har ett spelhandikappvärde som är 30 eller högre vid tidpunkten för anmälningstidens utgång (12 mars 2023).

Såväl DM-finalen som den efterföljande SM-finalen (under Bridgefestivalen 2023) spelas med handikappberäkning, och det är resultatet med handikapp som utgör grund för vidare avancemang till SM. Vid uträkningen av aktuell tävlingsetapp, är det spelarens spelhandikapp vid tillfället för tävlingsetappen som är beräkningsgrundande. Detaljerad information finns i tävlingsbestämmelserna för distriktsmästerskap.

Spelare anmäler sig till DM Par HCP 30+ till det heat i vilket de önskar spela. Heat måste bestå av minst 11 par för att startas, i annat fall erbjuds paren i sådant heat delta i annat heat.

Distriktets årsmöte

ÖMBF håller sitt årsmöte lördagen den 8 oktober kl 13.00 i Filbyter Bridges lokaler (Danmarksgatan 19D, Linköping). Förutom att presentera verksamhetsberättelser och -planer samt välja styrelse för verksamhetsåret 2022/2023, kommer en tävling i MiniBridge att arrangeras. För den som ännu inte känner till eller inte har provat på MiniBridge, kan vi utlova en utmanande tävling, där korträkning och smart spelföring/försvarsspel ger stora fördelar.

MiniBridge ser vi som en central roll i det vitala rekryteringsarbetet av nya spelare och som en inkörsport till den nybörjarkurs som sedan följer.
Boka därför redan nu in datumet 8 oktober 2022 i din kalender!

Mer information om MiniBridge (och om MiniBridge Cup) finner på SBF:s hemsida för MiniBridge.

Distriktets funktionärsutbildningar

ÖMBF arrangerar utbildningar för olika typer av klubbfunktionärer. Under verksamhetsåret 2022/2023 erbjuder vi följande funktionärsutbildningar:

 • 12 + 19 november: TL-utbildning, Steg 1 (vänder sig till nya tävlingsledare)
 • 20 november: Ruter-utbildning, Steg 1 (vänder sig främst till nya Ruter-användare)
 • 26 november: TL-seminarium (vänder sig till de TL inom ÖMBF som redan är aktiva, oavsett nivå)
 • 18 februari: Utbildning i BIT/hemsida (lär dig mera om att bygga hemsida i BIT)
 • 19 mars: Bridgelärarseminarium (vänder sig till ÖMBF:s alla bridgelärare)

Övrigt

 • ÖMBF-styrelsen avser fortsätta med de under 2021/2022 påbörjade besöken i distriktets medlemsklubbar.
 • Läs gärna mer om vad som händer i distriktet genom att besöka vår hemsida
 • Detaljer om våra tävlingar finns i tävlingsbestämmelserna för 2022/2023; dessa hittar du på sidan för regelverk

På hemsidan finns också en länk till:

Övrigt

Frågor, synpunkter och inspel är alltid välkomna. Kontakta oss då via ÖMBF:s e-postadress: ombfbridge@gmail.com eller via någon i styrelsenVarmt välkomna till ett nytt verksamhetsår och där vi ses vid något av de gröna borden!