Östra Mellansvenska BF

Östra Mellansvenska BF (oftast förkortat ÖMBF) är distriktsorganisation för bridgeklubbar anslutna till Svenska Bridgeförbundet (SBF) i Östergötland jämte Sörmland från Gnesta/Flen till småländska Överum, Gamleby och Västervik. Här publiceras information om tävlingar och annat som rör distriktet.

Medlemskap

För att få delta i spel i förbundsansluten klubb, krävs att spelaren har erlagt medlemsavgift. Denna består av tre delar: klubbens, distriktsförbundets och SBF:s. För närvarande är medlemsavgiften till SBF 280 kr och till ÖMBF 50 kr.

Spelare kan vara medlem i flera klubbar, men kan endast representera en (1) under ett och samma verksamhetsår. Det är till den klubb man önskar representera som medlemsavgiften erläggs och det är denna klubb som kommer att anges i SBF:s medlemsregister.

Medlemsavgiften erläggs en gång per verksamhetsår och gäller under perioden 1 september - 31 augusti. Samma belopp erläggs oavsett när under denna period man betalar. Sätten medlemsavgiften kan betalas på är:

  • förtryckt inbetalningskort från den klubb du ska representera,

  • blankt inbetalningskort som du själv fyller i,

  • betalning via Internet,

  • betalning via klubbens kassör (som i sin tur informerar SBF).

Uppgifter om medlemsavgift för aktuell klubb finns på SBF:s hemsida.

Spelare som använder sig av blankt inbetalningskort eller betalar via Internet måste vara noggrann med att i meddelanderutan uppge att betalningen avser medlemsavgift för ”namn och medlemsnummer (MID)”. Betalningsmottagare: Svenska Bridgeförbundet, bankgiro: 373 – 3482.

Start- och bordsavgifter i DM-tävlingar

Storleken på start- och bordsavgifter i DM-tävlingarna framgår av tävlingsbestämmelserna.

För att undvika kontanthanteringen ska också bordsavgifterna i samband med DM-finaler (i vissa fall även DM-semifinaler) vara erlagda i förväg via ÖMBF bankgiro 5691-1316 eller ÖMBF swishnr: 123-355 49 79. Detaljerad information finns i respektive tävlings inbjudan.

Ordningsregler

  • Spelare, som skall delta i en tävling, skall vara på plats senast 15 minuter före den i inbjudan angivna starttiden. Detta för säkerställa att tävlingen kan starta och sluta på utsatt tid.
  • Avanmälan till DM-finaler ska göras till heatansvarig i det heat där du kvalspelat. Avanmälan ska om möjligt ske i god tid för att nästa par på tur ska hinna kontaktas.
  • Spelare uppmanas att undvika starka parfymer - tänk på allergiker!

Tävlingsupplägg m.m. i DM-tävlingar

  • I kval till DM har den lokala arrangören relativt fria tyglar avseende tävlingsupplägg. Arrangören rekommenderas dock att före tävlingen konsultera tävlingsbestämmelserna.

  • Stopp och alert är obligatoriskt i alla DM-tävlingar, såväl kvaletapper som final.