Nya medlemsavgifter

Medlemsavgiften kalenderåret 2022
Avgiften till Bridgeförbundet har höjts till 420 kronor
Åhus bridgeklubb betalar medlemsavgift till Bridgeförbundet.
Rabatterad avgift för medlemmar som spelar frekvent på klubbens tävlingar.
Du kommer att aviseras för medlemsavgiften under maj 2022.
Du som tillhör annan bridgeklubb och spelar på våra tävlingar kan bli stödmedlem a 100 kr och delta i alla våra aktiviteter.
Om du mot förmodan vill avboka medlemskapet, underrätta kassören.

Håll utkik på vår hemsida för ev. ändringar i vårt spelprogram

Tillfällig eller stadigvarande partner (bridgepartner) prata med ordförande Glenn. Han fixar det mesta när du saknar partner. Glenn 070-252 16 65

Åhus Bridgeklubb Styrelsen