Kontakt

Adress
Sommarvägen 31
343 37 Älmhult
Sverige
Kontaktperson
Evert Samuelsson
Kontaktperson (ekonomi)
Eddie Andréasson
Visa ruterkonto
Kontaktperson (tävling)
Evert Samuelsson

Denna sida är tänkt att ge er lite ledtrådar beträffande de olika formateringsalternativ som finns i Bridge-IT. Innan sidan
publiceras för allmänheten kommer ni naturligtvis att ta bort allt detta och ersätta det med relevant information.

Utöver ledtrådarna nedan kan ni också läsa Kurs K - Klubbsidor som steg för steg går genom det du behöver veta för att
administrera dina klubbsidor.


Stor rubrik

Du får en stor rubrik genom att inrama rubriknamnet med ## och du skriver en liten rubrik genom att inrama rubriknamnet med ###

Mindre rubrik

Använd följande tabell för mata in kontaktpersonerna till din klubb. Notera att MID-alias används för att hämta namn och e-postadress
från medlemsregistret.

Namn Roll Kontakt
Evert Samuelsson Ordförande 070-2571800
>>e-post
Eddie Andréasson Kassör 070-XXX XX XX
>>e-post
Kåre Sthen Webmaster 073-818 87 51
>>e-post

Telefonnummer och e-postadress ligger av utrymmesskäl i samma kolumn. För att garantera att de hamnar på olika rader används en
speciell internetkod som du ser när du redigerar den här sidan.


I punktform

(Använd en * framför varje punkt)

I nummerordning

(Använd 1. framför varje rad)

Kontakta framförallt ordförande vid frågor.