DM Veteran 2021

22 Maj på BBO

VBF och BK Björken inbjuder till DM - Veteraner

22 Maj 2021
Plats : BridgeBaseOnline(BBO).
Start klockan 11:00.
Startavgift: 200kr/ spelare.
T- ledare: Från BK Björken
Anmälan: anmalan@bkbjorken.com