Inbjudan till tävlingsledarutbildning steg 1

Nytt datum: 29-30 oktober!

För att bridgespelet ska fungera bra och utan onödiga konflikter behöver vi tävlingsledare som kan hjälpa till när något blir fel eller det finns oklarheter om vad som är korrekt. Tävlingsledare behövs på alla nivåer; klubben, distriktets tävlingar och även högre nivåer. Även om du inte planerar att fungera som tävlingsledare är utbildningen nyttig genom att ge dig goda kunskaper om de lagar och regler som gäller inom bridgen. Även den som redan har steg 1 är välkommen delta som en uppfräschning av kunskaperna.

Denna inbjudan gäller steg 1, som ger dig mandat att fungera som tävlingsledare på klubbnivå. Denna måste alla tävlingsledare genomgå.
Därefter kan den som önskar, bygga vidare med steg 2- och steg 3-utbildning.

Tid: lördag – söndag 29 & 30 oktober ca 10:00 – 16:30
Plats: Karlstad BK, Karlstad
Kursledare: Anders Eriksson, KBK
Kursavgift: VDB står för kurskostnaden inklusive fika.
Resa och ev. mat på egen bekostnad.
Anmälan: Görs i VDBs kalender senast onsdag 26/10
Frågor: Anders Eriksson bridge@nklj.se, Jerry Eklöf ulke@hotmail.com

VDB hälsar dig varmt välkommen!