Individuell tävling

Styrelsen har beslutet att anordna en individuell tävling söndagen den 6 februari 2022. Vid ett stort intresse har vi tänkt att fortsätta spela individuella tävlingar första söndagen varje månad. Kostnaden är 50 kronor. Anmälan kan ske här på hemsidan eller i vår spellokal. Vid för få anmälningar ställer vi in. Anmälningstiden går ut onsdagen den 2 februari. Samtliga skall spela samma system nordisk standard.