Årsmöte Bohuslän Dals BF

Nu har vi varit på BohuslänDals BF årsmöte i Upphärad. Det var en mycket bra möte och mycket positivt. Vi fick bla information av Henric Fryklund om Corona och hur han såg på att starta bridgespel på klubben. Han tyckte att det fortfarande är för tidigt att starta upp. De kryss som en del klubbar använder när de spelar skyddar inte i den omfattning som man tror. Han ansåg att visir vore ett bättre skydd. Problemet är korten och budlådor som alla tar i. Ansiktsskydd tror han skyddar men de som använder dessa petar för mycket med händerna i ansiktet och då är skyddet meningslöst. Så frågan är om vi skall starta eller avvakta till våren.