Grattis Hans Kvick! som är vår nya steg-3-TL

Den gångna helgen (12–14 januari) hölls en steg3-TL-utbildning arrangerades av SBF med steg2-TL som målgrupp. Alla deltagare blev testade såväl praktiska (s.k. simuleringsövningar) som teoretiska kunskaper. Examinator bestod av en grupp av lagkunniga ledare som ställde tuffa problem och höga krav på lösningar. Efter många hårda arbetspass klarade två steg2-TL examen och höjde sina TL-status till steg-3. En av dem är Hans Kvick som nu blivet vår nya steg3-TL.

Grattis Hans!

Klubben är i behov av flera funktionärer och du är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att vara med i vårt arbetslag. Ring 0707 959 929 eller mejla till ping.huang046@gmail.com

Vi kan garantera dig att du kommer att vara med i en av landets mest kompetenta arbetsgrupper med Ryszard Sliwinski som är en av landets bästa TL i spetsen.

Är du intresserad av mer om TL-utbildningar, se
https://www.svenskbridge.se/tk/utbildning