Kusinerna, Sällskapet Ronneby

med Marie Johansson, Johnny Petersson, Björn Davidsson och Henrik Sällberg vann Kalmarsunds BK lagbrometer med 17 lag på Trettondagen i stor stil före lag Morin och lag Hov 1.
Fullständig resultatredovisning
Givsamling