Årsmötet

Inför ett fåtal personer hölls årsmötet i Växjö för perioden 2019-2021.
Vi tackar Bill Axblom, Agneta Svahn och Tomas Blomster som avgick för ett bra arbete i styrelsen och vi hälsar Roger Rundkvist (ordf), Marie Johansson (ledamot) och Bent Hansen(Suppl.) välkomna i styrelsen. // Johnny