Matchens giv - Final - Segment 2/5

Väst öppnar med 1NT (14-16) och Öst lyfter till utgång. Vad spelar du ut som Nord?

kn984
KD107
E9765
23
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Alla i zon
Väst
Nord
Öst
Syd
Per-Erik Malmström
Mikael Lindblom
Johan Säfsten
Jan Andersson
Pass
1NT
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass

Sangens fiende – ruter – fanns inte att tillgå, så Mikael Lindblom prövade hjärterkung. Det visade sig bli hemspelande, när sitsen var denna:

kn984
KD107
E9765
1032
kn865
EK3
kn83
K75
32
Dkn754
1042
ED6
E94
109862
KD
23
Nord
Öst
Syd
Väst
Syd giv
Alla i zon

”Pekka” vann med esset och fortsatte i utspelsfärgen; hjärternio, -tio och -knekt. Klöver till dam fick vinna stick och ännu en hjärter ställde bordets fjärde hjärter. Den elaka rutersitsen till trots kunde spelföraren skrapa ihop nio stick (tre hjärter, två spader medelst mask, två ruter och två klöver). Öst-Väst -600.

Vid det andra bordet gick budgivningen:

Väst
Nord
Öst
Syd
Olle Wademark
Niklas Warne
Jan Selberg
Krister Ahlesved
_
_
_
1NT
Pass
2 1
Pass
3 2
Pass
3NT
Pass
Pass
Pass
1Styrkefråga
2Max

Här visade också sangöppningen 14-16. Niklas Warne gjorde det enkelt för sig och drog i sin längsta färg, klöver. Spelföraren försökte ställa rutern, men när Nord sakade hjärter skrinlades den planen. Syd fick vinna sticket med ruterknekt och kunde fortsätta klöverangreppet, då Nord duckade. Efter klöverkung hämtades E-K i ruter hem och därefter slogs en lyckad spadermask. Ruter gick till Syds dam och nu kunde Syd spela klöver till Nord som hade tre stick där. En straff och 12 imp till Skalman.

Noterbart är att inte någon på Östs plats ville söka fyrkortsstöd i hjärter. Med 4333 hävdar de flesta att det ofta rätt är att spela 3NT, även om Fredin i trevliga boken Mästerlig bridgepsykologi menar att man ska söka 4-4:an och om sådan hittas spela 4 i högfärg.

Det andra segment blev jämnt. Skalman tog hem det med 33-28 och utökade ledningen något till 92-53. Har Banjanas moteld?