Svenska Cupen 2020

371 lag inledde spelet i Svenska Cupen i början av året. När pandemin svepte över landet blev det under våren allt svårare att genomföra matcher. Justerat spelschema och möjlighet till spel på BBO förde cupen på brokig väg fram till slutspelet 12-15 november i Bridgens hus i Uppsala – trodde vi. Bara veckor innan slutspelshelgen fick förbundet p.g.a. ökad smittspridning återigen ändra sina planer. Lösningen blev att alla spelare i de 16 lag som kvalificerat sig fick bänka sig vid en dator eller surfplatta. Även om BBO understundom är en bräcklig plattform, där man titt som tätt kan bli utkastad, ska förbundet hyllas för arrangemanget. Micke Melander hade jobbat hårt för att se till att alla spelare i slutspelet hade bevakare för att upprätthålla säkerhetsnivån på arrangemanget.

Slutspelet kunde följas på BBO med följande kommentatorer: Peter Backlund, Robert Bäck, Torbjörn Jönsson, Börje Dahlberg, Mikael Johansson, Jessica Larsson, Marion Michielsen, Peter Fredin, Suzanne Lemborn, Eva Gunnarsson, Peter Backlund, Daniel Eriksson och Magnus Eriksson. På streaming-tjänsten Twitch kunde ett flertal matcher följas och där roades tittarna av parhästarna Nichlas Eliazohn och Andreas Westman.

I finalen över 80 brickor möttes jämtländska Narre och Skalman som representerar Uppsalabridgen men med de flesta spelare hemmahörande i Stockholm. Narre var i final också 2017, men förlorade. I år gick de hela vägen och de vann en rätt komfortabel seger till slut.
I Narre spelade Leif Trapp, Thomas Karlsson, Alexander Sandin, Bo Sundell, PG Eliasson samt den spelande kaptenen Gunnar Elmroth. Morgan Svensson ingår också i laget men deltog inte i slutspelet.
För det andra finallaget, Skalman, spelade Johan Säfsten, Per-Erik Malmström, Krister Ahlesved, Niklas Warne och Per-Arne Karlsson. I slutspelet saknades Jonas Petersson.

Vi ska ta en närmare titt på några avgörande moment i slutspelet.

Vid samtliga bord spelade Öst-Väst ett hjärterkontrakt, de flesta som delmarkering. Klöverutspel från Syd vanns med esset, uttrumfning i tre drag innan spelföraren slog ifrån sig i klöver. Nord ville göra sig av med båda rutertopparna för att inte bli inpetad. Spadervändan gick till åtta, tia och ess. Sista rutern petade in Syd för spader upp i K-kn. Given hade ju varit ännu mer tilltalande om Syd haft spaderdamen… men då skulle Nord kunnat nöja sig med en ruterhonnör för att spela spader och sedan fortsätta i spader efter att ha vunnit den andra rutern.
Vid några bord bjöds utgång och även det gick bra. Spaderutspel gick till spaderknekt och därefter uttrumfning. Spaderkung, spader till ess och spader till stöld rensade den färgen. Ruter petade nu in Nord för klöverfavör.
10 stick kan det bli även efter klöverutspel, men då måste spelföraren rensa spadern innan han slår ut sig i någon lågfärg.

Svaaag sang

Om man nu har svag sang i arsenalen, borde man då inte hålla sig till intervallet?

Här kunde Anders Sjöstedt i lag Glopson inte hålla sig från att öppna med 1NT (12-14). Kanske behöver glasögonen putsas, för varför inleda med 1NT med a) bara 11 hp, b) en obalanserad hand, c) ensamma honnörer och d) tveksamma värden som dam-hack i två färger? När Anders Palmgren straffdubblade i sista hand, klev Anders ur i 2 ruter. Nästa dubbling var visserligen UD, men den förvandlade Claes Åhgren till en straffdubbling. Palmgren-Åhgren presterade perfekt motspel och Syds tveksamma agerande straffades med -300 och 5 imp till ABB Tomas.
Glopson vann trots detta matchen med 8 imp, 84-76. Skalman satte sedan stopp för Glopson i kvarten.

I teorin men inte i praktiken…

… kan 5 hjärter spelas hem av Öst med följande sortering.

Om Syd inleder med spaderess och vänder i klöver kommer inte spelföraren åt bordets klöverfärg när Nord har hjärterlängd. Med aktuell sits är lösningen att istället spela låg ruter från handen i stick tre och på så vis öppna för två ruterstölder på bordet. Men det krävs både att man stjäl med hjärterknekt andra gången och sätter Nord med fyrkorts hjärter. Inte den självklara spelplanen direkt….

Utgång eller inte

Johan Säfsten fick upp följande sortering

och fick höra partnern, Per-Erik Malmström, öppna med 1 hjärter (femkorts). Vad bjuda?
Johan tyckte handen var värd en Stenbergs-invit. Partnern bjuder nu 3 klöver, minimum. Man eller mus?
I kraft av två ess och fyrkortsstöd tryckte Johan in utgång. Given:

Catharina Ahlesved spelade ut klöveress och vände sedan i spader. Per-Erik Malmström vann med kungen, spelade ruter till ess och hjärter till tian och Västs kung. Det kom mer spader till esset (klöversak från handen). Trumf från bordet tog Maria Grönkvist med esset och fortsatte med knekten och Per-Eriks dam. Nu kontrollerades om rutern satt 3-3 för att få ett klöversak, men när det inte satt så fick klöverdam pressa ut kungen mot bordets trumf. Jämn hemgång och en sexa till Skalman, när man vid det andra bordet stannat i 3 hjärter.

Zias maxim

Semin mellan Narre och fjolårsvinnaren Janne blev en rejäl gastkramning som bjöd på både skönspel, munterheter och spänning. Narre låg ett tag under med 40 imp, men vände och vann.

Jan Selberg spelade 3 spader som Syd. 2 klöver var okrav och dubblingen UD. Ruterdam i utspel vanns på bordet och sedan följde spaderdam. Thomas Karlsson dolde tvåan och försökte med fyran, men Jan följde Zias maxim, ”Om de inte täcker, har de den inte”, gick upp med esset och fällde singelkungen. Sedan maskade han ut trumfnian för jämn hemgång och +140.
Vid det andra bordet spelades 2 spader med bet. 5 imp till Janne.

3NT ordnar sig inte alltid

Nio hjärter och åtta spader gemensamt hindrade inte Jan Selberg och Olle Wademark att satsa på 3NT. Nej, 3NT ordnar sig inte alltid….

2 hjärter förnekade hjärterhonnör och 2 spader var ett konventionellt invitbud. När Olle förnekade kortfärg med 2NT chansade Jan på att det bara skulle finnas nio stick både i trising och högfärg.
Leif Trapp spelade ut klöverdam. När den stod fällde han bordets kungsingel i ruter med esset. Bosse Sundell var vaken och gjorde sig av med knekten. Nu blev det lätt för Leif att slicka i sig alla ruter och sen fick partnern nöjet att inkassera fyra klöverstick. Olle begärde sedan resten, men då hade Nord-Syd redan hämtat hem de första 11 sticken… Sju zonstraff.
Vid det andra bordet gjorde Alex ett övertrick i 3 hjärter; 13 imp till Narre.

Färgkvalitet

Färgkvaliteten var inte den bästa när Thomas Brehmer öppnade med 2 hjärter (Minst 4-4 i högfärgerna och 5-10 hp).

Thomas trodde väl att risken inte skulle vara så stor att bli straffdubblad i grönt mot rött, men efter Johan Grönkvists höjning lät Johan Säfsten och Per-Erik Malmström 3 hjärter bli slutbud till dubblad taxa. Möjligen blev det en straff för mycket och kalaset kostade 800. Det betydde en tolva till Skalman, när Nord-Syd vid det andra bordet stannat i 1 sang med ett övertrick.

Spiken i k(v)istan

Här uppvisade Niklas Warne och Krister Ahlesved en imponerande budgivning. Efter Niklas starka klöveröppning reläade han sig fram till Kristers handtyp och styrka. Han fick reda på fördelningen 0724, ett ess och en hand som vill spela utgång mot stark klöver. Niklas kunde då hoppa till 7 hjärter. Spelföringen vållade inga problem, trots ”snedsits” i trumf.
För de gröna kvistarna blev denna bricka spiken i k(v)istan, eftersom man stannade i lillslam vid det andra bordet. Skalman till final.
I den andra semin bjöds 7 hjärter vid båda borden.

Skolexempel på Voidwood

I semin Narre-Janne kunde Alexander Sandin visa upp ett skolboksexempel på Voidwood.

Efter Thomas Karlssons (Öst) sangöppning såg Alexander som Väst slam runt hörnet. Efter överföring frågade 2NT om trekorts spader, vilket Öst visade med 3 spader. Voidwood används när trumfen spikats och ett hopp till 5-läget frågar efter ess men med esset i bjuden färg undantagen. Här frågade alltså 5 klöver efter ess och 5hj förnekade såväl spaderkung och ess utanför klövern. Alex undrade nog hur det kunde vara möjligt att hans kort inte räckte till slam, men fick moloken gå ner i 5 spader.
Vid det andra bordet gick Mikael Lindblom via 4 klöver kontroll och sen vanlig Blackwood. Då blev det betydligt svårare, när Jan Andersson visade ett ess. Mikael fick nu gissa vilket essvärde partnern hade. Han satsade på att slam inte skulle stå och gick korrekt ner i 5 spader.

Grusat maskineri

Thomas Karlsson såg på ett fantasifullt sätt till att grusa Ida och Micke Grönkvists annars så väloljade maskineri.

Klöveröppningen var 2+ och 1 spader visade a) 6+ och en balanshand utan högfärg, b) invit i lågfärg eller c) utgångskrav med ruter. På Alex frejdiga 3 spader hade Micke få alternativ och bjöd 3NT. 4 klöver av Ida visade båda lågfärgerna och Micke valde att preferera rutern.
Thomas som sett Alex spärrar förr anade att Nord-Syd kunde göra storslam och passade på att sprida lite dimma och dubblade 4 ruter! Ett pass av Micke på 4 ruter dubbelt hade inbringat +810, vilket skulle vara en bra affär för Öst-Väst eftersom Nord-Syd häller storslam i lågfärg eller sang (för +1440 eller +1520).
Redubblingen lovade förstakontroll i ruter. 4 ruter redubbelt ville inte Thomas stå med på (även det kontraktet skulle bli billigare, +1320, än en utbetalning för storslam – men gör fi bara lillslam skulle det bli en dålig affär), så han gled ur i 4 spader. Micke tyckte att han visat sin hand med 3NT, som borde vara en överstark sang eller en spelstark hand med lång klöver med tanke på att Ida i det skedet bara lovat 6+ hp, så han dubblade och lät Ida bestämma hur denna snåriga stig skulle trampas. Ida borde ha litat mer på sin bror än nasaren från Östersund, men hon lät Öst-Väst spela 4 spader dubbelt istället för att ta tag i taktpinnen och forcera mot slam.
Ni är härmed varnade. Lita INTE på den här mannen:

Vid det andra bordet bjöd PG Eliasson och Gunnar Elmroth vackert 7 klöver efter inledningen stark klöver av PG och att Gunnar visat upp 8+ med en obalanserad hand utan fyrkorts högfärg. Budgivningen:

15 imp till Narre. Det var blytunga imp, med tanke på att Janne förlorade matchen med 12 imp.

Pressad till storslam

Här hade Janne en 12:a inom räckhåll.
Alex 2 hjärter var okrav, så Thomas hade svårt att tro på storslam och svanhoppade till det mest troliga kontraktet, 6 hjärter. Olle Wademark tog en lönsam offring i 6 spader, men haken var att den aktionen pressade motståndarna till den obetbara storslammen. Med tanke på att Jan Selberg klivit in på enläget hade Olle säkert vissa förhoppningar om att straffa storslammen, men som budgivningen utvecklats och med aktuell sits hade 7 spader varit en lönsam affär.
Vid det andra bordet öppnade Jan Nilsson med stark klöver och Mikael Lindblom visade upp 8-11. På Jans 2 ruter hoppade Mikael till 4 hjärter. Efter RKC och Sjöbergs kungfråga gick Jan ner i lillslam. Mikael visste att paret förfogade över alla kontroller och höjde till 7 hjärter.
Likabricka.

Motspelsproblem?

2 spader är okrav. Väljer du ett aktivt eller passivt utspel?

Alex Sandin ville ta sig en titt på bordet och servade klöveress.

Vad fortsätter du med efter klöveress?

Skulle Syd ha ruterkung kan inte ruteresset skada, resonerade Alex, och fortsatte med ruteress. När han fick en högmarkering från partnern fortsatte han i ruter och fick sin ruterstöld. En bet.

Hela given:

Vid det andra bordet valde Krister Ahlesved en passiv spader i utspel. Gunnar Elmroth kunde då vinna utspelet, dra ut trumfen och ge bort tre stick till E-K i ruter och klöveress. Jämn hemgång och 12 imp till Narre.
Brickan är symptomatisk för finalen, där Narres gäng gjorde rätt oftare än Skalmans.

Narre avgjorde finalen med 73-15 i fjärde segmentet av fem. Resultatet 174-102 inför de sista 16 brickorna blev för mycket att ta igen för Skalman. Det märktes att spelarna i båda lagen var tröttkörda efter fyra dagar framför datorn.
Stillsamma brickor inledningsvis i sista segmentet och underläge 1-17 efter sju brickor hjälpte inte Skalman. De spurtade något på de sista brickorna, men slaget var över och segern kan inte ens Donald Trump prata bort: Narre 204, Skalman 149.

Samtliga resultat från slutspelet finns i slutspelsträdet, på denna sida