Så här går lottningen till

När svenska Cupens anmälningstid gått ut placeras alla anmälda lag in i en
förteckning med det postnummer man angivit för laget som sin ”hemmaplan”.

Pdf-fil för utskrift

När tävlingen sedan börjar möter man så långt som det är möjligt ett lag i sin
närhet.
I övrigt kan man tänka sig att det läggs cirklar över sverigekartan. Lagen i de
utplacerade cirklarna lottas mot varandra.
Så snart två lag lottats, sker ånyo en lottning om vem som får hemma respektive bortamatch i deras kommande möte.

Varefter ronderna spelas blir cirklarna större och större, samtigt som antalet
lag som är kvar i tävlingen blir färre och färre.

I tävlingens slutskede, innan finalspelet vidtar, blir cirklarna väldigt stora och
med tanke på att det kan vara ett udda antal lag i respektive cirkel kommer de
också vanligtvis att överlappa varandra för att göra lottningen möjlig. Ett lag
som ”egentligen” hör hemma i en cirkel flyttas då till en annan för att alla ska få
en motståndare.

Vad gäller finalspelet med 16 lag på plats sker all lottning vid finalen med
alla lagkaptener närvarande. Målsättningen är då att lottningen ska sändas
live och kunna följas av bridgevärlden via Internet.