Coronapaus fram till 2021-03-01 (eventuell förlängning av stoppet kan tillkomma)

Med anledning av regeringens skärpta krav beslöt styrelsen att senarelägga säsongstart till 2021-03-01.
Ytterligare senareläggning av spelstart kan tänkas, beror på Corona läget.

Styrelsen återkommer med besked före 2021-02-15