Kallelse till höstmöte 20 november

Du kallas till höstmöte söndagen den 20 november 2022 kl. 13:00 i bridgeklubbens lokaler, Nygatan 5 B i Strängnäs.

Dagordning bifogas.

Spel direkt efter mötet.

Välkommen!
Styrelsen