Information till alla klubbar

Vad vill klubbarna ha hjälp med framöver:
- Rekrytering av nya medlemmar
- Utbildning inom Ruter
- Köpa färdiga brickor
- Tävlingsledare
Läs mer i bifogat brev.