Angående tävlingen 27/7

Nu är tävlingen från den 27/7 rättad och finns på nätet.

Lars-Erik Olsson
Tävlingsledare