Räknare för besökare på hemsidan

Nu har vi en besöksräknare på vår hemsida med start 2017-04-25.
På detta vis kan vi enkelt se om det finns ett intresse att besöka vår hemsida.