Lokal för brickläggning

Hej
Finns det någon av er medlemmar som känner till eller kan hyra ut en mindre lokal för brickläggning?
Den bör ligga i Sollefteå stad.
Klubben behöver en mindre lokal med fönster och el-uttag så att Torsten med flera kan disponera den för brickläggning.
Lokalen bör vara tillgänglig på ett enkelt sätt.

Tacksam om ni kontaktar styrelsen om ni har eller känner till en sådan lokal.