Årsmöte Extra § 12

Hej
Med anledning av att årsmötet 2019-03-19 inte kunde fullföljas beslutade årsmötet att kalla till ett nytt möte 2019-04-02 17:30.

Årsmötet kommer endast att ta upp § 12.
Val av ordförande och samtliga poster som ej behandlades den 19/3.

Nuvarande styrelse har uppdraget att leda styrelsearbetet fram till 2/4.
Bland annat titta på den lokal som undertecknad föreslog på årsmötet.
Den tänkta lokalen väckte stort intresse på årsmötet och en majoritet var för att titta och sedan besluta om styrelsen skulle gå vidare.
Lokalen ligger på Remsle, Skolgatan 2 och sänker hyreskostnaden för klubben på motsvarande 18 000 kr mot budgetförslaget.