Matchens giv - Omgång 2:2

Experten med otur

Salig S.J. Simons seriefigur ”Experten med otur” dök upp i minnet när en av andra halvlekens swingbrickor spelades i matchen San Sac – Everfresh.

K
D94
D3
EKDkn742
1092
Ekn8
K962
986
E865
K73
Ekn1074
5
Dkn743
10652
85
103
16
Nord
Öst
Syd
Väst
Väst giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Blid
Selldén
Hed
Brunzell
Pass
3NT
Pass
6
Pass
Pass
Pass

Lite överraskande för åskådarna valde Göran Selldén att öppna med 3NT. Uppenbarligen har paret definierat den öppningen helt annorlunda än den traditionella med bara en genomgående färg. Anders Brunzells direkta 6 gjorde det alldeles tydligt.

Slammen hänger på en mask och tant Agata på klubben hade inte haft några problem efter Västs spaderdam i utspel. Tre ronder trumf och ruterdam med släpp, ny rutermask och så var det inte mer med det. Nästa bricka.

Nu är Anders emellertid en av våra mest erfarna elitspelare och försökte tänka lite längre. Han tog ut fyra ronder trumf, då Väst sakade en spader och ruteråtta. Öst sakade spadertvå. Så kom ruterdam från bordet och Öst bidrog med rutertvå.

Varför täcker inte Öst? Han vet ju inte vad Syd har och att täcka kan vara väsentligt. Och vad menade Väst med att saka ruteråtta? Var det bara ett försök att få Syd att maska?

Brunzell drog den inte orimliga slutsatsen att Öst inte täckte för att han inte hade kungen. Han tog därför ruterdam med esset, sakade bordets ruter på spaderess och spelade ruterknekt. Ack nej, någon fler ruter hade inte Väst och beten var ett faktum.

Man kan förstås säga att baklängesmasken kräver mer av sitsen, eftersom Väst måste ha ruterkung och Öst hjärteress för att den ska fungera. Den vanliga masken kräver ju bara ruterkung hos Öst. Men att Staffan Hed inte täckte med ruterkung och att Johnny Blid sakade ruteråtta bidrog till att skapa en vrångbild som bringade Brunzells kreativa alternativlösning på fall.


Visa alla…   |   Nyheter   |   Dag för dag   |   Matchens giv   |   Bridge-TV