Matchens giv - Omgång 2:1

Sanginkliv eller UD?

En väsentlig anledning till att San Sac tog en rejäl ledning med 55-12 över Everfresh var denna giv:

K986
kn1094
94
962
7
852
D105
KDkn853
Dkn5432
E63
E82
10
E10
KD7
Kkn763
E54
9
Nord
Öst
Syd
Väst
Nord giv
Ö-V i zonen
Väst
Nord
Öst
Syd
Selldén
Löfgren
Brunzell
Ragnarsson
Pass
Pass
1
1NT
2
3NT
Pass
Pass
Pass

Ett långt liv har lärt mig att undvika sanginkliv när motståndarnas färg är min kortaste – åtminstone om jag inte har bättre än enkelhåll. Inte känns heller 3NT direkt självklart på Östs hand. Med Lebensohl i verktygslådan räcker väl egentligen 3 ganska bra? Men smaken är ju o.s.v.

Hur som helst kostade det dyrt när två zonbet var ofrånkomliga.

Vid andra bordet fick Öst-Väst hjälp av Nord-Syds metoder.

Väst
Nord
Öst
Syd
Ramquist
Larsson
Eliasson
Törnqvist
Pass
Pass
2
Dbl
4
5
Pass
Pass
Pass

2 var av typen 11-13 hp och Nords höjning begränsade Östs val till det framgångsrika. 13 hp blev utdelningen.


Visa alla…   |   Nyheter   |   Dag för dag   |   Matchens giv   |   Bridge-TV