Om Skånebridgens Vänner

I menyn under ”DISTRIKTET” finns nu en länk till Skånebridgens Vänner, som är en stödorganisation underställd Skånes BF. Länken leder till Skånebridgens Vänner där all information samlas.