Ingen verksamhet ännu

Vi har fortsatt tävlingsuppehåll.
Stängt hela april månad ut.