Kallelse till årsmöte 2022 (15 november kl 17.30)

Styrelsen kallar medlemmarna till årsmöte

Tid: tisdagen den 15 november 2022 kl 17.30

Plats: Föreningens lokal, Soft Center

Välkomna
Styrelsen

Denna kallelse har skickats ut som e-post till alla medlemmar med registrerad e-postadress. Föredragningslista, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse har bifogats.