Funktioner och uppdrag

Gå direkt till:
Revisorer, Valberedning, Uppdrag per ansvarsområde

Revisorer verksamhetsåret 2022-2023

Vid årsmötet den 15 november 2022 valdes följande revisorer

Namn Roll Kontakt
Cecilia Mårtensson Revisor 070-962 78 85
Olle Persson Revisor 0709-465903
Hanne Eriksson Revisorssuppleant 0760-218149

Tillbaka till början av sidan

Valberedning verksamhetsåret 2022-2023

Vid årsmötet den 15 november 2022 valdes följande valberedning.

Namn Roll Kontakt
Nils Ingmar Thorell Sammankallande 0708-276866
Agneta Wildros 0457-334 18

Tillbaka till början av sidan

Uppdrag per ansvarsområde

Styrelsen har fastställt följande uppdrag

Ansvarsområde Namn Kontakt
Klubbvärd Mats Persson 070 624 37 69
Utbildningsansvarig Tyrone Carlsson 0708-445193
Kursledare Hans Thorell 0729-713964
IT-ansvarig Thomas Rosenström 0703-295452
Materielansvarig Michael Broad 0704299522
Informationsansvarig Inger Rosenström 0703-20 53 75
Städansvarig Jeanette Karlsson 0708-393522
Städansvarig Nils-Arne Karlsson 0705-21 51 46
Nycklar och taggar Tyrone Carlsson 0708-445193
Kontaktperson vid
uthyrning av lokalen
Tyrone Carlsson 0708-445193

Tillbaka till början av sidan