Träffar/utbildningar


Rekryteringskedjan bygger inte på färdiga lösningar som ska passa alla. Klubbar, medlemmar och lokala förutsättningar skiljer sig åt, och det ska också prägla vårt arbete. Med detta sagt, många klubbar delar liknande problem och utmaningar och kan dra nytta av varandras idéer, erfarenheter och lösningar. Därför är det viktigt att ge dem som arbetar inom projektet möjlighet att träffa varandra.

På grund av Covid 19-pandemin planeras inga nya regionala träffar inom projektet under den närmaste tiden, men dessa kommer återupptas så snart det är möjligt.

Hör gärna av er till förbundets projektgrupp om ni vill ta initiativ till en lokal träff för en eller flera klubbar inom projektet.

Utbildning om klubb- och medlemsutveckling

Många klubbar brottas med problemet att ett litet antal eldsjälar tar oproportionerligt mycket ansvar, medan merparten av medlemmarna i klubben är ”underanvända”. Detta hämmar klubbens utveckling och ökar risken att enskilda medlemmar bränner ut sig i sitt engagemang. Vi har ambitionen att under projektets gång hålla en utbildning som riktar sig till ledamöter i klubbstyrelser och andra funktionärer inom förbundet. Vi kommer då bland annat prata om vikten av utvecklingstänkande, hur man identifierar ideell kraft/kompetens och hur man kan arbeta för att inkludera fler i sin verksamhet.