Års & styrelsemöte maj 2022

Piteå BS har avhållit sitt 85:e årsmöte den 24/5 2022.

Noteringar från mötet.

 • Ett 25 medlemmar närvarade vid mötet.
 • Mötet genomfördes utan några större problem med Ulf Larsson vid
  klubban.
 • Föreningen ekonomi är god vilket är glädjande.
 • Eftersom både Ulf Larsson, Annika Eriksson och Lilian Pekonen hade meddelat att de inte var intresserade att fortsätta blev det nya namn i styrelsen.

 • Hur den nya styrelsen ser ut hittar ni under klubben/styrelsen.


 • Den nyvald styrelsen har även hållit ett konstituerande möte där bland annat arbetsfördelning klargjordes.

 • ATT hålla ett medlemsmöte i samband med att vi startar upp Bridgespelet för höst säsongen tisdagen den 23 aug 2022. Torsdags bridgen börjar den 25 aug 2022

 • ATT återinför tävlingsledare på alla klubbens tävlingar från den 1 juni 2022. Detta innebär att det är slut med att man vid borden dömer och beslutar själva.

 • ATT ett informationsblad kommer utsändas ut till alla medlemmar under senare delen av juni månad.

Styrelsen önskar er alla en skön sommar med mycket BRIDGE