Klubbnyheter

Vårens klubbmästerskap för par vanns överlägset av Örjan och Johan efter en formidabel andra dag.

Styrelsen månar om medlemmarnas hälsa och väljer att, p g a det rådande smittoläget, iaktta försiktighet. Styrelsen har därför beslutat att skjuta upp årsmötet i första hand till den 17 februari.

Under förutsättning att tillräckligt antal anmäler sig, kommer vi att starta en ny börjarkurs den 12. januari kl. 18:30. Den omfattar 10 tillfällen och är främst anpassad för nybörjare, men är också lämplig för vissa med tidigare kunskaper.

NYNÄSHAMNS BRIDGEKLUBB
Protokoll nr 4/2021 Sammanträdesdatum 2021-06-21
Styrelsemöte
Närvarande Ulrich Vilmar
Majvor Norberg
Anders Lindeberg
Kjell Jönsson
Bror Wahlberg adjungerad

Styrelse:
Ordförande Ulrich Vilmar (från årsmötet 23/1-20)
Vice ordförande Anders Lindeberg
Sekreterare Majvor Norberg
Kassör Jan Nothwarp
Ledamot och tävlingsledare Kjell Jönsson

Styrelsen beslöt att flytta fram årsmötet till slutet av mars, vi återkommer med datum. Anledningen är covid-19. Vår förhoppning är att fler kan delta på årsmötet då vaccineringen kommit i gång.

Inget spel idag. Kan ändras vid nästa styrelsemöte i slutet av oktober. Smittspridningen avgör om det blir spel eller inte. De flesta av oss är i riskgrupp så håll ut och tvätta händerna.

Sidor