Nya riktlinjer i pandemin !

Regeringen går till ”Steg 4” den 29 september med avsevärda lättnader av pandemi-restriktionerna.

På inrådan av Folkhälsomyndigheten har Regeringen kommunicerat att man avser gå till ”Steg 4” (tidigare några gånger hänvisat till som ”Fas 4”) den 29 september. Man förbehåller sig dock vissa möjligheter till såväl regionala som nationella undantag/restriktioner om utvecklingen skulle gå åt fel håll.

De flesta restriktioner och rekommendationer tas bort, och man använder fraser som ”för den som är vaccinerad kan livet återgå till i stort sett det vanliga”.

SBF har under hela pandemin starkt betonat att förbundet förhåller sig till regelverk och FHM:s rekommendationer och har tydligt kommunicerat till klubbar och andra arrangörer att man förväntas göra detta på alla nivåer.

Gårdagens besked var givetvis glädjande. Vi förutsätter att alla klubbar/arrangörer diskuterar och förhåller sig till de nya riktlinjerna, men också håller sig uppdaterade ifall dessa riktlinjer av någon anledning skulle ändras. Detta gäller givetvis SBF som kommer att så fort som möjligt kommunicera ut eventuella förändringar.

Precis som tidigare är klubbar självständiga beslutsfattare. Vår bedömning från förbundshåll är dock att efter 29 september upphör rekommendationer som nödvändiggör skydd vid borden av typ bordskryss. Spelare som ändå känner sig osäkra kan förstås utrusta sig med visir och/eller munskydd.

På frågan ”är pandemin över” är dock den enade expertisens svar ”nej”. Detta understryker behovet för oss alla att fortsatt kontinuerligt lyssna av de rekommendationer och regler som kommuniceras från myndigheterna. Just nu betonas vikten av att alla ser till att fullvaccinera sig, och fortfarande ska spelare som känner sig sjuka stanna hemma.

Att visa respekt för rekommendationerna bidrar till att ytterligare dämpa smittspridningen, och därmed påskynda ”Steg 5” som innebär att alla restriktioner tas bort. Datum för Steg 5 är ännu inte satt.

Vi uppmanar också klubbar att skriva i våra två speciella Forum-trådar ”covid19” och ”LiveBridge” om hur man tänker och agerar, detta kan förstås tjäna som information och inspiration till andra!

När nu förutsättningarna för livespel med färre begränsningar blir bättre påminner vi om såväl ”LiveBridge Cup” som ”Guldsimultan”.

För frågor hänvisar vi till kansliet@svenskbridge.se eller telefon 019-2772480.