Normalstadgar för klubb/distrikt

Nya förslag till normalstadgar för klubb och distriktsförbund är framtagna.

SBF:s förbundsstyrelse beslutade 2023-05-13 om nya normalstadgar för såväl klubb som distriktsförbund. SBF rekommenderar att alla klubbar och distrikt går igenom sina stadgar och uppdaterar dem så de är aktuella och överensstämmer mellan organisationsleden så snart möjlighet finnes. Detta sker normalt vid årsmöte.

Ni finner förslaget till normalstadgar för klubbar och distrikt längst ned på sidan för stadgar: Stadgar.

Även SBF:s stadgar kommer få samma genomlysning. Förslag på ändringar av dem kommer beslutas av riksstämman i november 2023.