Postgiro på Nordea avslutas

SBF avslutar sitt konto på Nordea 1 mars 2023, vilket innebär att inbetalningar till PG 251042-8 efter detta ej är möjligt.

Endast ett fåtal använder fortfarande detta mycket gamla postgiro och dessa har kontaktats av kansliet för att uppmärksammas om avslutet.

Inbetalningar ska fortsättningsvis enbart göras till Handelsbanken.
Bankgiro 373-3482, eller Swish 123 567 9386.

Inbetalning av medlemsavgift via de inbetalningskort som kommer med tidningen i juni har fortsatt förtryckt bankgironummer som tillhör Handelsbanken. Detta fungerar som tidigare. Endast Nordeas postgiro upphör.

Information har även gått ut till samtliga klubbar och distrikt.

Önskar er en trevlig helg!

Mvh Suzanne Lemborn
Verksamhetschef, SBF