Upplever du Ruter-programmet som svårt?

Tycker du beräkningsprogrammet Ruter är krångligt att hantera?

Då är du troligen inte ensam, men det finns knep som kan underlätta hanteringen på klubbnivå betydligt!

De inställningar som din klubb normalt sett alltid använder för sina vanliga partävlingar går att ställa in i förväg genom att man skapar en s.k. profil i Ruter. Om man så önskar kan man ha flera profiler, vilket kan vara lämpligt om upplägget vid klubbens olika partävlingstillfällen skiljer sig väsentligen åt. Som exempel kan man skapa en profil för handikappartävlingar, en för partävlingar utan handikapp, en för silvertävlingar, en för barometertävlingar. Man kan skapa profiler för de olika tävlingstillfällena, exempelvis en för måndagsspelet, en för onsdagsspelet o.s.v. Möjligheterna är i princip oändliga.

Genom att skapa separata profiler, behöver man sedan inte genomföra alla de steg i uppstarten av sin tävling, som man annars måste göra, eftersom mycket då redan är default (förvalt) i den aktuella profilen. Också inställningar i Bridgemate liksom för Aktuell ställning/Display kan göras skräddarsydda i respektive profil, så att du inte varje gång behöver fundera över hur det ska göras. Allt detta - och mer därtill - gör att programmet blir lättare att administrera och bidrar förhoppningsvis också till att tröskeln för nya och/eller mindre rutinerade Ruter-användare blir lägre.

För att få hjälp med att skapa profiler till just din klubb (eller ställa frågor kring profilanvändning), ska du kontakta kansliet kansliet@svenskbridge.se.