Årsmöte 2021

Även handlingar för säsongen 2019-2020 behandlades på detta årsmöte.
Under perioden inträffade covid19-pandemin. Inget årsmöte hölls år 2020 och den gamla styrelsen fungerade som interimsstyrelse under hela perioden.

Plats: Luleå Bridgeklubbs spellokal
Adress: Laboratoriegränd 11, Luleå
Tid: 2021-10-02 kl. 14.00

Kallelse
Dagordning
Verksamhetsberättelse 2019-2020
Verksamhetsberättelse 2020-2021
Tävlingsledarens berättelse 2019-2020
Tävlingsledarens berättelse 2020-2021
Resultatrapport 202006
Resultatrapport 202106
Balansrapport 202006
Balansrapport 202106
Bilaga Motion 1
Bilaga Motion 2
Bilaga Motion 3
Bilaga Motion 4
Bilaga Nya stadgar
Protokoll