Uppdatering av ruterkunskaper

Hej
Vi är många som behöver fräscha upp våra kunskaper av Ruter/Bridgemate efter mer än ett års frånvaro från klubbridgen pga Corona.

För att du med orutin ska känna dig lite säkrare kommer vi att ha en kort genomgång på ett par timmar Lördagen den 11:e september med start 10:00 i BK Allians klubblokal.

Utbildare är Jan-Inge Troedsson och det som framförallt tas upp är vad som kan gå fel vid en bridgetävling och hur Du ska hantera det.

Välkomna
Frågor och anmälan till Lars Adie ( mid 51619 ) eller Jan-Inge Troedsson ( mid 13402 )
/Lars

Skickat den: 
25 aug 2021 kl 23:29
Mottagare fritext: 
Lars_Adie@hotmail.com