Rapport från årsmötet

Klubbens årsmöte avhölls med 27 deltagare. Elsie Rosenlund avtackades för ett förjänstfullt styrelsearbete under 14 år. Bo Johansson valdes som ny styrelseledamot och Margaretha Persson som styrelsesuppleant.
Cluas Clausen valdes som ny revisor efter Johnny Persson som avböjt omval.