Tillfälligt lagspel tisdagar kl. 10.30 under tiden 15 september-13 oktober

Tillfälligt lagspel tisdagar kl. 10.30 med start den 15 september