Lite nyheter för klubb och tävling

Här kommer en nyhet för klubbadministratörer samt några nyheter som förbättrar tävlingsvisning och Mina tävlingar. Tävlingsnyheterna inte revolutionerande men problemen har varit väl så irriterande, så se den delen av publiceringen som lite städning.

Tydligare lista med klubbadministratörer

När du som klubbadministratör går till Klubbsida > Hem > fliken Admin > Hantera roller har utseendet ändrats en aning. Framför allt visas alla klubbens funktionärerna överst i listan, så om klubben har många medlemmar blir det lättare att se funktionärerna.

Privatprotokoll i tävlingar utan guidekort

Fram till nu har privatprotokoll i tävlingar utan guidekort givit lite konstiga utfall. Det har inte funnits någon rondseparering så det har inte gått att se vem man har mött på vilka brickor. Detta har rättats till.

Visa exempel

Länken Visa mer… från listan Mina tävlingar

Under Klubbsida > TÄVLING > Resultat finns listan Mina resultat. Länken Visa mer… ledde ursprungligen till listan Tävling under Mina sidor. Efter en tids ofrivillig frånvaro har detta rättats så att det återigen fungerar som det ska.

Visa exempel

Sorteringsordning i Mina tävlingar

På ett antal ställen visas listan Mina tävlingar. Vid tävlingar med samma datum har ordningen fram till nu varit slumpmässig inom datumet, något som har varit extra tydligt vid till exempel IMP över fältet i lagtävling. Detta har ändrats så att ordningen är a) datum, och b) Spader-ID, det vill säga ordningen i vilken tävlingen skapades av tävlingsledaren.

Exempel på listor som har påverkats:

  • Listan Mina tävlingar på Klubb > Hem
  • Klubb > Tävling > Resultat och listan Mina tävlingar
  • Blocket Mina tävlingar på gröna framsidan
  • Mina sidor och fliken Tävling
  • Andra ställen där listan Mina tävlingar kan visas

Visa exempel