Styrelsemöte 28 april

Här hittar man protokollet från söndagens styrelsemöte.