Överklagan i Lag DM

Nu har överklagan i Lag DM behandlats av lag kommission behandlats och kommissionen gör samma lagtolkning som TL och juryn gjorde.
Det innebär att Sollefteå kvarstår som vinnare i Lag DM.

Det visar vikten av att vara överens om och förklara buden riktigt och rätt för motståndaren. Nu har två tävlingar i år haft inslag av felaktiga förklaringar och bedömningen har varit att den sida som inte fått rätt upplysningar fått rätt i efterhand.

TL Anders Lundgren som fick kliva in och döma eftersom undertecknad var inblandad i situationen gjorde en riktig bedömning.
Juryn som utsågs på plats gjorde även de rätt bedömningen.