Förenklad och utökad hantering av roller på klubbsidor

Klubbsidorna i BIT hanteras av personer med roller, till exempel Admin, Tävling eller Hemsida. Administrationen av detta sker via klubbsidan, menyalternativet HEM och Admin-fliken, och sedan Hantera roller.

Läs mer om roller på klubbsidor.

Utseendet har förbättrats och renodlats:

  • Tidigare fanns en redigera-knapp. Den har tagits bort. Om du vill redigera medlemmen klickar du på medlemmen och väljer Redigera i nästa fönster.

  • Hanteringen av roller sker via alternativet Ändra roll. Då öppnas ett nytt fönster med de tillgängliga rollerna.

  • Medlemmar som har minst en roll markeras tydligt i listan.

Listan över tillgängliga roller kommer inom kort att utökas med fler roller. För tillfället finns bara roller för hantering av hemsidan. Listan kommer att utökas med klubbens kontaktperson, Ruter-ansvarig, ordförande, kassör, osv. Detaljerna är inte riktigt klara, men hanteringen kommer att ske från detta fönster.


Nytt utseende:


Tidigare utseende: