Snart publiceras en ny kalender

Publicering av ny kalender är planerad till första halvan av mars. Det är alltså rutnätskalendern som redan har funnits ett halvår på gröna sidan och festivalsajten som nu kommer att publiceras på klubbsidorna.

Ett utkast till dokumentation finns redan. Där beskrivs grunderna. Mycket mer dokumentation kommer att finnas vid den faktiska publiceringen.

För klubbfunktionärer som endast vill lägga upp nya tävlingar finns en sida med mycket grundläggande instruktioner. Mer än så behövs inte för att skapa tävlingar och automatiskt lägga in dem i kalendern.

Tävlingsmallarna från gamla hemsidan finns inte längre. Däremot finns enkla alternativ för att kopiera gamla tävlingar, endast byta datum, och spara som en ny tävling. Det möjliggör att lägga upp en hel säsong på en kafferast.

Det är fortfarande möjligt att lägga upp tävlingar på gamla hemsidan. Sådana tävlingar hamnar med en liten fördröjning i nya BIT-kalendern.

Nya kalendern baserar sig på händelser. Tävlingar är en typ av händelse, men det går också att lägga upp möten, bridgekurser, utbildning eller övrigt. Det gör att både styrelsemöten och tävlingsledarutbildningar kan samsas med tävlingar i kalendern.

En stor nyhet är att föranmälan till andra händelser än tävlingar. Sådan föranmälan är individuell och är möjlig för både medlemmar och icke-medlemmar. Nu går det alltså att anmäla personer till nybörjarkurser även om de inte är medlemmar.

Modulen för föranmälan är en extern standardmodul som har stöd för reservlistor, automatisk e-post som påminnelse, manuell e-post, och mycket annat. Separat dokumentation för detta kommer också.