Medlemsträff

Sollefteå Bridgeklubbs styrelse inbjuder alla medlemmar till
informationsträff.
Tisdagen den 3 oktober 17:30

Agendan
Styrelsen har diskuterat möjligheten att driva verksamheten i en egen klubblokal och vill informera alla medlemmar om detta.

Egen klubblokal ger möjligheten att utveckla verksamheten ytterligare.

Ekonomiskt bedömer styrelsen att klubben har den stabilitet som medger detta.

Sollefteå BK 2017-09-28
Ordf. Jerry Mähler