Årsmöte

Hej medlemmar

Härmed kallas du till årsmötet den 21 mars 2023. Plats Storgatan 65 klockan 17:00.

Verksamhetsberättelsen, förvaltningsberättelsen, revisorernas berättelse, verksamhetsplan samt förslag till 2023 års budget. Finns tillgängliga hos
sekreteraren en vecka före årsmötet.

Valberedningens förslag finns på klubbens anslagstavla att ta del av en vecka före årsmötet.

/
Sollefteå BK, Styrelsen
Ordf. Jerry Mähler