Kursen klar och ett antal nya spelare ser ett ljus i tunneln.

Anders Eriksson, Martha Carlsson, Hans Norling samt Vera Moberg har tillsammans lotsat 11 kursdeltagare genom en nybörjarkurs.

Fyra onsdagar har planerats för att nya spelare tillsammans med klubbens medlemmar ska träna tillsammans. Under dessa onsdagar har de ”gamla” medlemmarna spelat enligt Nordisk Standard när man mött nya spelare vid bordet.
Nu har den sista onsdagen genomförts och det är dags att pröva på tävlingsspelet på måndagar och tisdagar.

Den största skillnaden mellan måndagar och onsdagar är klockslaget för tävlingsstart 10:00 istället för 18:30

Ni som är nya kommer även då att möta spelare vid bordet som spelar ett annat system än vad ni blivit lärda.
Exempelvis så har ni lärt er att öppna med den lägsta färgen (klöver) om ni har 4 kort max i era färger. Men det finns dom som har andra regler och öppnar med andra färger.

Detta ska ni inte oroa er för eftersom det ingår i bridgespelet.
Om era motståndare knackar i bordet eller visar alerterings lappen så kan ni fråga om ni vill veta. Då kommer alla att vänligen förklara exakt vilka kort den som alerterat har så långt som dom vet.

Styrelsen riktar ett stort tack till ledarstaben för det arbete ni lagt ner.

Till er nya vill jag ge er några råd på vägen:
1. Strunta i er placering utan titta på den procent ni får ihop.
2. Spela så mycket ni kan det är det som ger mest. Ni är lika välkommen på måndag som tisdag.
3. Alla ni möter ser fram emot att nya spelare kommer till klubben.
4. Försök att stå på egna ben men om något blir fel så finns det en tävlingsledare som hjälper er.
5. Försök så gott ni kan att prata mest efter att ni spelat de brickor som tillhör den rond ni spelar. Det är lätt att prata bort några minuter och så blir man sen och kanske känner sig stressad.

Sollefteå Bridge Klubb hälsar er varmt välkommen.
Ordf, Jerry Mähler