Women's Bridge på Facebook

EBL:s kommitté för dambridge (I kommittén ingår bl.a. Sveriges Ida Grönkvist) har startat en sida på Facebook med syfte att promota aktiviteter och tävlingar för kvinnliga bridgespelare.
Det ska även vara ett ställe där man kan lyfta diskussioner om utmaningar man kan ställas inför som kvinnlig bridgespelare. Women’s Bridge Facebook

Kommitténs primära mål är att:

  1. Öka antalet kvinnliga deltagare i EBL:s tävlingar.

  2. Överbrygga klyftan mellan män och kvinnor i de internationella topptävlingarna.

  3. Att stärka kopplingarna till kvinnliga bridgespelare för att komma närmare och förstå de behov och problem som kan mötas som ungdomar, vuxna och veteranspelare.

  4. Att främja, underlätta för och behålla kvinnor som spelar bridge och ska kunna få göra det under bästa möjliga förutsättningar.

Allt ovan ska rymmas under de två slogans som kommittén jobbar efter:

Fair play for Women! och Bridge is a game for all!

Lägger in kommitténs målbild och ber om ursäkt för ev feltolkning i översättningen.