Uppstart av spel 14 feb

Restriktionerna har nu tagits bort. Vi kommer att starta upp verksamheten fr o m mån 14 feb.
Märk väl, smittspridningen är, fortfarande, inte på en låg nivå.
M a o vi måste hjälpas åt att ta ansvar och följa de rekommendationer som fortfarande gäller.

Styrelsen förespråkar följande när ni skall spela på klubben:
Håll avstånd! (I alla sammanhang!)
• Komma i god tid!
• En och en i resp. kapprum.
• Alla som kommer skall snarast möjligt gå in på toa och tvätta/sprita sig. KRAV!
• Vid byte mellan ronder, pauser, toalettbesök, fikaköer, osv.
Vi förespråkar Swish. Undantagsvis tas annat betalningssätt emot.
• När man har betalat uppsöker man sin spelplats och går inte omkring i lokalen i onödan.
Övrigt
• Vi kommer att ha handsprit tillgängligt utanför toaletter samt på bord ute i spelrummen.
• Munskydd finns tillgängligt innanför entrén för de som önskar.
• TL skall inför varje speltillfälle påminna om våra rutiner och regler.
• Alla skall sitta kvar vid sitt bord till TL säger byte.

Här vilar det ett stort ansvar på alla att tillse att våra rutiner och regler efterlevs!
Person som hostar eller verkar sjuk skall TL omedelbart sända hem.

Välkomna!
Styrelsen