Uppdatering covid19

En kort uppdatering med hänsyn till senaste tidens utveckling.

Efter att restriktionerna släpptes under hösten har Sverige hittills sett en lägre smittspridningsökning än i Europa och världen i övrigt. Detta är givetvis glädjande, men det är ingen signal om att fullt återgå till normalt liv.

Sedan någon vecka har en ny faktor tillkommit, den s.k. ”omikron”-varianten. Utvecklingen går så snabbt att det som skrivs här kan vara inaktuellt efter bara någon dag. Budskap som ”oroande”, ”onödigt att skapa panik”, ”smittar snabbare”, ”mindre symptom” haglar, men sanningen är – när experterna utfrågas – att kunskaperna ännu är för små för att komma med definitiva rekommendationer.

Vad experterna är eniga i är att det är viktigt att alla beaktar myndigheternas rekommendationer, och främst ser till att fullvaccinera sig. Vi vädjar därför att alla håller sig informerade och bokar tid för vaccination (för de flesta gäller nu att få en tredje ”booster”-dos) så snart tillfälle ges.

Vi vet också att även om det är fastslaget att vaccination i nästan alla fall skyddar mot allvarlig sjukdom så skyddar den i lägre omfattning mot smitta. Därför är det viktigt att vi fortsätter att stanna hemma från klubben när vi känner oss det minsta sjuka och testar oss om minsta misstanke om smitta av covid föreligger. Skulle en person som deltagit i klubbspel konstatera smitta är det viktigt att denne informerar klubben som i sin tur vidtar nödvändiga åtgärder (informerar klubbens spelare, normalt stänger lokalen tillfälligt). Vid tveksamheter: ta kontakt med smittskydd!

Skulle något hända, t ex att information ges som radikalt ändrar förutsättningarna, kommer vi givetvis att kommunicera med våra medlemmar. För att sådan information ska komma så snabbt som möjligt till alla uppmanar vi dock, och vi upprepar det som redan skrivits, att alla själva håller sig uppdaterade och informerar sin omgivning!

Vi önskar alla en fin december med framför allt det viktigaste: hälsan!

Martin Löfgren